Rådgivning

För många företag är revisorn så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi gör det framförallt genom att se till helheten, d.v.s. produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information.

På så sätt får vi också en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför framtida beslut.

I samband med rådgivningen möter du ofta flera medarbetare hos oss, bland annat redovisningskonsulter, företagsrådgivare och skatteexperter. Vi analyserar inte bara det föregående året, utan vi kan även hjälpa dig med att se framåt med analyser och antaganden. Det kan röra sig om budget, ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

Genom att titta på hur omvärlden ser ut kan vi se och analysera trender i branschen eller hitta liknande företag för att se vilka konsekvenser ett större beslut kan få på både kort och lång sikt. Du får även råd inom många viktiga områden som ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter, våra medarbetare vara värdefulla resurser.