Skatt & deklaration

Vårt svenska skattesystem är omfattande och komplicerat med en ständig förändring i lagstiftningen och det gäller att hålla sig väl uppdaterad. Därför är skatterådgivning en viktig del i vår rådgivning. Inom LR Revision & Redovisning finns många års omfattande kunskap och erfarenhet inom skatteområdet. Varje år avsätter vi stora resurser för utbildning av våra medarbetare så att de kan hålla sig uppdaterade. 

 

Skatter i vardagen

Vi kan hjälpa till att upprätta deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt och stämma av skattekontot så att rätt belopp finns tillgängligt. Självklart kan vi också hjälpa till med inkomstdeklarationer både för företaget och företagets ägare med familjemedlemmar. 

För att kunna påverka hur mycket skatt som ska betalas måste man planera och - när så är möjligt - anpassa uttag av löner m.m. Vi hjälper gärna till och går igenom olika alternativ och vilka effekter de ger på kort och lång sikt.

 

Specialistkompetens

När det gäller mer komplicerade skattefrågor har vi ett nätverk av specialister som vi samarbetar med. Vi använder våra partners som bollplank och dessutom biträder de vid och gör mer komplicerade utredningar. De kan även bistå med expertis vid eventuella processer. 

Genom vår egen erfarenhet, kontinuerlig bevakning och utbildning samt genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda dig bästa tänkbara rådgivning inom skatteområdet.